Tin mới nhất

Được tạo ngày 04 Tháng 5 2017

  

Hôm nay mùng 10 tháng 04 năm Đinh Dậu 2017,kỷ niệm lần thứ 58 ngày Qui Thiên của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc - Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Chúng tôi xin trích ở quyển 3 Lời Thuyết Đạo của Đức Ngài, bài số 42 với tựa đề:"LỄ MÃN KHÓA HẠ SĨ QUAN (KHÓA THƯỢNG TÔN KỲ NHỨT)", để cống hiến quí Chư huynh, tỷ tường lãm.

   Ngày 23 tháng 10 năm Canh Dần (1950)
(Lúc 8 giờ ban mai)

   Trong giờ phút nầy không thể trì hoản được vì dân tộc đang mong đợi nơi anh em để đưa họ tới mục đích tối cao là tranh thủ độc lập và thống nhất thật sự...Xem tiếp:

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
KÍNH TIÊN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN ...........x.......... Bát thập l »
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
   Mỗi độ Xuân về lại làm thơ… Xuân lai,xuân đáo đến »
Giữa lòng Đại Đạo
  BỤI GAI AI TRỒNG ???... Bụi gai ai trồng giữa lòng Đại Đạo »

Tin tức

Truyện Ngắn

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ của Đức Cao Thượng Sanh (phần 1-2-3)

Sự BDDKNS đi địa phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Ai đang trực tuyến

Hôm nay3
Hôm qua29
Tất Cả117004