Tin mới nhất

Được tạo ngày 30 Tháng 4 2017

   Kính Quý Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quý Chức Sắc Tôn Giáo, Quý Chức Việc, Tín Hữu, Quý Đồng Đạo, Đồng Bào trong và ngoài nước.

    Hôm nay kỷ niệm 42 năm ngày lịch sử trọng đại đau thương, tang tóc nhứt của toàn cả dân tộc Việt Nam 30 – 04 – 1975 đến 30 – 04 – 2017.

  Một ngày đánh dấu lịch sử huynh đệ tương tàn, người Việt cộng Miền Bắc giết người Việt Miền Nam để cướp lấy chính quyền trên xương máu của đồng bào Việt Nam để rồi vinh danh rằng:    ... Xem tiếp:

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
KÍNH TIÊN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN ...........x.......... Bát thập l »
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
   Mỗi độ Xuân về lại làm thơ… Xuân lai,xuân đáo đến »
Giữa lòng Đại Đạo
  BỤI GAI AI TRỒNG ???... Bụi gai ai trồng giữa lòng Đại Đạo »

Tin tức

Truyện Ngắn

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ của Đức Cao Thượng Sanh (phần 1-2-3)

Sự BDDKNS đi địa phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Ai đang trực tuyến

Hôm nay4
Hôm qua29
Tất Cả117005