Tin mới nhất

Được tạo ngày 08 Tháng 4 2012

 

BỤI GAI AI TRỒNG ???...

Bụi gai ai trồng giữa lòng Đại Đạo
Đã trót vướng vào ,gỡ lại không ra ,
Người của Đời ơi- huyết thống một nhà,
Xin hãy bỏ đi những mưu toan tận diệt,
Sống bao nhiêu năm, mà lắm điều hơn thiệt?
Diệt Đạo tô Đời ,rồi có được gì đâu ?
Mưu cao, chước sâu- đã có phép nhiệm mầu ,
Trang sử chép làu làu –không phai nhạt
Đầu óc thông minh-Chuyên gây bao tội ác!
Gặp quỷ vô thường, chôn cả xác lẫn hồn

Người đời ơi! đạo đức mới trường tồn
Tâm hướng thiện- để mai còn hội ngộ,
Văn hiến Rồng Tiên-vinh danh còn đó.
Vật chất , tiền tài -rồi cũng bỏ ra đi.
Để lại được gì? Chỉ còn tiếng thị phi.
Đừng liều lĩnh, cũng đừng vì ganh ghét.
Dừng bước rũi dong-chớ đưa chân vào thế kẹt…
Hãy thương cả chúng sinh ,thương cả muôn loài.

PHONG LAN

Vườn Thơ Học Đạo

Thơ: KÍNH TIỄN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN
KÍNH TIÊN NGÀI THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN ...........x.......... Bát thập l »
ĐẠO.ĐỜI TƯƠNG ĐẮC…..,
   Mỗi độ Xuân về lại làm thơ… Xuân lai,xuân đáo đến »
Giữa lòng Đại Đạo
  BỤI GAI AI TRỒNG ???... Bụi gai ai trồng giữa lòng Đại Đạo »

Tin tức

Truyện Ngắn

Diễn đàn 24h qua

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

Huấn Từ của Đức Cao Thượng Sanh (phần 1-2-3)

Sự BDDKNS đi địa phương

Điều Trần Trước Quốc Hội Hoa Kỳ

Ai đang trực tuyến

Hôm nay4
Hôm qua29
Tất Cả117005